Groepspraktijk DE FLINT

 

Raadplegingen

 1. OpsommingstekenZijn enkel mogelijk NA AFSPRAAK : dit voorkomt lange wachttijden.

 2. OpsommingstekenAfspraken kan u maken telefonisch bij onze secretaresse alle dagen tussen 8u00 en 12u00
  of tussen 16u00 en 20u00  (vrijdag tot 19u00) of via het
  online afspraken systeem.

 3. OpsommingstekenIn de mate van het mogelijke wordt u ontvangen door de dokter van uw voorkeur. Het kan echter gebeuren dat deze afwezig is of volgeboekt, en u geholpen wordt door één van haar collega’s. Door onderling overleg en een goed bijgehouden medisch dossier zal ook de andere dokter van uw toestand op de hoogte zijn.

 4. OpsommingstekenRaadplegingen genieten de voorkeur boven een huisbezoek. U wordt sneller geholpen en de kwaliteit van de zorg zal er wel bij varen, in het kabinet beschikken wij immers over meer technische infrastructuur.

 5. OpsommingstekenKomt u met méér dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.


Huisbezoeken

 1. OpsommingstekenWorden best gereserveerd voor bijzondere omstandigheden of indien u absoluut niet in staat bent om u te verplaatsen.

 2. OpsommingstekenWorden bij voorkeur aangevraagd voor 12 u ‘s ochtends.


Spoedgevallen

 1. OpsommingstekenSpoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.

 2. OpsommingstekenBel 112 bij een levensbedreigende situatie !


Weekend

 1. OpsommingstekenTijdens het weekend is de praktijk gesloten.  Voor een dringend medisch probleem kan u beroep doen op de huisarts van wacht in de wachtpost, Justus Lipsiusstraat 36, 3000 Leuven.  Doorlopend open zonder afspraak van zaterdag 8u00 tot maandag 8u00 en op feestdagen.   Tel 070/25 70 25
  Parking onder het MCH : Maria Theresiastraat 63A, 3000 Leuven.
  www.w8post.be

 2. OpsommingstekenZoekt u een dokter van wacht in een andere gemeente, een tandarts of een apotheker van wacht?
  www.mediwacht.be 

Frederik Lintsstraat 154 - 3000 Leuven - tel 016/23 36 20

Praktijkinfo