Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!!

NUTTIGE INFO

19-Feb-2015

Dear athlete,

 

Recently, there is a Flemish Directive for Sports Medical Fitness examination. This sports medical examination aims to give, in addition to the approval or disapproval attestation for sports, advice in order to prevent sports-related medical problems.

 

Th...

19-Feb-2015

 

Beste sporter,

 

Sinds kort bestaat er een Vlaamse Richtlijn voor Sportmedisch geschiktheidsonderzoek. 
Dit sportmedisch onderzoek heeft als doel om, naast het goed- of afkeuren voor sport, een advies te geven om sportgerelateerde problemen te voorkomen.

 

Het onderzoek b...

Please reload

Archief
Please reload

Zoeken met kernwoord
Please reload