Zoeken

Permanentietoeslag

Soms wordt een permanentietoeslag aangerekend. Voor welke raadplegingen? voor de raadplegingen die gebeuren tussen 18 en 21 uur. Welk bedrag ? 4 euro Gevolg voor de patiënt: Geen, als de volgende voorwaarden vervuld zijn : de patiënt moet een GMD hebben op de dag dat de permanentietoeslag wordt aangerekend. de GMD patiënt moet de huisarts raadplegen die toegang heeft tot de gegevens van zijn GMD, namelijk: de huisarts die het GMD beheert of een andere huisarts die middels het vermelden van de letter G en het RIZIV-identificatienummer van de GMD-beheerder aangeeft dat hij toegang heeft gehad tot de gegevens van het GMD. In dat geval wordt de toeslag volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!!