Zoeken

Sports Medical Examination @ DE FLINT

Dear athlete, Recently, there is a Flemish Directive for Sports Medical Fitness examination. This sports medical examination aims to give, in addition to the approval or disapproval attestation for sports, advice in order to prevent sports-related medical problems. The examination begins with an extensive questionnaire that you must fill out online via the site www.sportkeuring.be prior to the consultation . On the site you can electronically send the completed questionnaire to Dr. Johan Van Acoleyen, or print it out and take it with you. During your consultation the questionnaire is reviewed and relevant issues will be questioned. This is followed by an extensive clinical examination. If n

Sportkeuring @ DE FLINT

Beste sporter, Sinds kort bestaat er een Vlaamse Richtlijn voor Sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Dit sportmedisch onderzoek heeft als doel om, naast het goed- of afkeuren voor sport, een advies te geven om sportgerelateerde problemen te voorkomen. Het onderzoek begint met een ruime vragenlijst die u online vóór de consultatie moet invullen op de site www.sportkeuring.be. Daar kan u de ingevulde vragenlijst elektronisch doorsturen naar Dr. Johan Van Acoleyen, of afprinten en meenemen. Tijdens de consultatie wordt deze vragenlijst overlopen en relevante zaken worden verder bevraagd. Er volgt dan een uitgebreid klinisch onderzoek, zo nodig aangevuld met een elektrocardiogram of nuchtere b

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!!