Zoeken

Antibiotica helpen niet bij griep

Antibiotica voorschrijven om een verkoudheid, griep of bronchitis te bestrijden is nutteloos. Het onverantwoord gebruik van antibiotica is een groot probleem voor de volksgezondheid. Antibiotica werken namelijk niet tegen virussen en zorgen dus niet voor een snellere genezing. Door deze geneesmiddelen te pas en te onpas te gebruiken worden steeds meer bacteriën ongevoelig voor antibiotica. Infecties die we vandaag kunnen genezen met antibiotica kunnen in de toekomst wel eens opnieuw dodelijk zijn. Het is bovendien een illusie te denken dat er nog steeds nieuwe antibiotica worden gevonden. Het is in het belang van ons allemaal dat we de bestaande antibiotica minder vaak en beter gebruiken. #A

GMD or Global Medical Dossier

Your GP is responsible for keeping and co-ordinating your GMD, your Global Medical Dossier containing your medical records. The quality of healthcare is improved if all your medical records are kept by a single GP practice. Your GP is in the best position to organise a “custom” referral and this global medical dossier optimises communication between the specialist, your GP and other healthcare providers. If you are aged 75 or over or if you have a chronic illness (your medical insurance will use statutory criteria to determine this), you will also enjoy a 30% discount on the non-refundable expenses of a normal house call. #GMD

Globaal Medisch Dossier

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw Globaal Medisch Dossier. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing "op maat" te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd. Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Uw arts zal hiervoor een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen éénmaal per kalenderjaar ter gelegenheid van een consultatie of huisbezoek, en dit per persoo

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!!