Zoeken

Campaign "Secured and electronic share of medical data with caregivers"

At this moment, the campaign "Secured and electronic share of medical data with caregivers" runs in all doctor's offices. Caregivers are able to help you better when they have more information about your medical background. The medical data will only be shared for the continuity and quality of care. You can formally give your consent to share your medical data with caregivers. More information can be found at www.patientconsent.be. Talk to your doctor about it.

Campagne "beveiligd delen van gezondheidsgegevens met zorgverleners"

Momenteel loop de campagne "beveiligd en elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens met zorgverleners". Zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. U kan als patiënt uw toelating geven tot het delen van uw gezondheidsgegevens. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg. Meer informatie hierover vindt u op www.patientconsent.be. Spreek erover met uw huisarts.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!!