Zoeken

doctor's office closed on Monday November 11

The doctor's office is closed on Monday November 11 (national holiday). For urgent medical help during the long weekend, you can contact the out-of-hours medical center, Justus Lipsiusstraat 36 in Leuven, tel 1733.

praktijk gesloten op maandag 11 november

De praktijk is gesloten op maandag 11 november (Wapenstilstand). Voor dringende medische hulp tijdens het lange weekend, kan u terecht in de huisartsenwachtpost, Justus Lipsiusstraat 36 te Leuven, tel 1733.

griepvaccin

Griep is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door het influenzavirus. Bij sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben. 65-plussers, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren laten zich daarom het best ieder jaar vaccineren. Ook bij iedereen die in de zorgsector werkt is een griepprik aan te raden.

Dr. Laura Gils, huisarts-in-opleiding

Dr. Laura Gils studeerde af als arts aan de KU Leuven in 2019 en zal de komende 18 maanden onze praktijk versterken als huisarts in opleiding. In haar vrije tijd is ze ook hulpverlener en PR-verantwoordelijke bij Rode Kruis-Leuven. Ze spreekt Nederlands, Frans, Engels, Spaans en basis VGT.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!!