top of page

Sportkeuring @ DE FLINT


Beste sporter,

Sinds kort bestaat er een Vlaamse Richtlijn voor Sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Dit sportmedisch onderzoek heeft als doel om, naast het goed- of afkeuren voor sport, een advies te geven om sportgerelateerde problemen te voorkomen.

Het onderzoek begint met een ruime vragenlijst die u online vóór de consultatie moet invullen op de site www.sportkeuring.be. Daar kan u de ingevulde vragenlijst elektronisch doorsturen naar Dr. Johan Van Acoleyen, of afprinten en meenemen.

Tijdens de consultatie wordt deze vragenlijst overlopen en relevante zaken worden verder bevraagd. Er volgt dan een uitgebreid klinisch onderzoek, zo nodig aangevuld met een elektrocardiogram of nuchtere bloedname.

Praktisch :

  • Afspraken voor sportmedisch geschiktheidsonderzoek kunnen enkel telefonisch gemaakt worden, op 016 23 36 20.

  • Sporters ouder dan 35 jaar, die geen patiënt zijn in onze praktijk, kunnen best hun laatste bloedanalyse meenemen waarbij de cholesterolwaarde werd bepaald.

  • Dit onderzoek is preventief, en wordt daarom niet terugbetaald door het RIZIV. Er zijn wel enkele mutualiteiten die een gedeeltelijke terugbetaling voorzien.

  • Het is aangeraden het sportmedisch geschikheidsonderzoek om de twee jaar te herhalen.

  • Vul altijd de vragenlijst op www.sportkeuring.be in voor de consultatie !

Sportieve groeten,

Dr. Johan Van Acoleyen

#sportkeuring

Archief
Recente berichten
    bottom of page