Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!!

 

AFSPRAKEN

Raadplegingen gebeuren uitsluitend na afspraak.

Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.

 

Afspraken worden telefonisch (016/23 36 20) gemaakt bij onze praktijkassistente of via het online afsprakensysteem.

Uiteraard behoudt elke patiënt het recht op vrije keuze van arts.  In volgende omstandigheden kan het zijn dat u geholpen wordt door een andere arts :

  • spoedgevallen worden door de snelst beschikbare arts behandeld.

  • bij afwezigheid door vakantie, ziekte, bijscholing …

  • wanneer de agenda van de arts volzet is

Gelieve voor elke te onderzoeken persoon een afzonderlijke afspraak te boeken!
Huisbezoeken moeten telefonisch aangevraagd worden op 016 233 620, bij voorkeur voor 12u.

SPORTKEURING

 

Beste sporter,

 

Sinds kort bestaat er een Vlaamse Richtlijn voor Sportmedisch geschiktheidsonderzoek. 
Dit sportmedisch onderzoek heeft als doel om, naast het goed- of afkeuren voor sport, een advies te geven om sportgerelateerde problemen te voorkomen.

 

Het onderzoek begint met een ruime vragenlijst die u online vóór de consultatie moet invullen op de site www.sportkeuring.be. Daar kan u de ingevulde vragenlijst elektronisch doorsturen naar Dr. Johan Van Acoleyen, of afprinten en meenemen.

 

Tijdens de consultatie wordt deze vragenlijst overlopen en relevante zaken worden verder bevraagd. Er volgt dan een uitgebreid klinisch onderzoek, zo nodig aangevuld met een elektrocardiogram of nuchtere bloedname. 

 

Praktisch :

  • Afspraken voor sportmedisch geschiktheidsonderzoek kunnen enkel telefonisch gemaakt worden, op 016 23 36 20.

  • Sporters ouder dan 35 jaar, die geen patiënt zijn in onze praktijk, kunnen best hun laatste bloedanalyse meenemen waarbij de cholesterolwaarde werd bepaald.

  • Dit onderzoek is preventief, en wordt daarom niet terugbetaald door het RIZIV. Er zijn wel enkele mutualiteiten die een gedeeltelijke terugbetaling voorzien. 

  • Het is aangeraden het sportmedisch geschikheidsonderzoek om de twee jaar te herhalen.

  • Vul altijd de vragenlijst op www.sportkeuring.be in voor de consultatie !

 

Sportieve groeten,

 

Dr. Johan Van Acoleyen

Openingsuren secretariaat :
Gelieve bij voorkeur  tussen deze uren te bellen

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

8–12u  en  14-18u

8–12u  en  14-18u

8–12u  en  14-18u

8–11u  en  14-18u

8–11u  en  14-18u

Gesloten

Gesloten