Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!!

PRAKTIJKINFO

Raadplegingen

 • Zijn enkel mogelijk NA AFSPRAAK : dit voorkomt lange wachttijden.

 • Afspraken kan u maken telefonisch bij onze secretaresse alle dagen tussen 8u00 en 12u00 (op donderdag en vrijdag tot 11u00) of tussen 14u00 en 18u00 of via het online afspraken systeem.

 • In de mate van het mogelijke wordt u ontvangen door de dokter van uw voorkeur. Het kan echter gebeuren dat deze afwezig is of volgeboekt, en u geholpen wordt door één van haar collega’s. Door onderling overleg en een goed bijgehouden medisch dossier zal ook de andere dokter van uw toestand op de hoogte zijn.

 • Raadplegingen genieten de voorkeur boven een huisbezoek. U wordt sneller geholpen en de kwaliteit van de zorg zal er wel bij varen, in het kabinet beschikken wij immers over meer technische infrastructuur.

 • Komt u met méér dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.

 • Ingeval uw afspraak niet kan doorgaan, gelieve ons tijdig te verwittigen (2u op voorhand). Bij laattijdige annulaties en onaangekondigde afwezigheden kan de dokter u een schadevergoeding aanrekenen.

 • Gelieve steeds de identiteitskaart, kids-id of ISI+-kaart en ziekenfondsklevers mee te nemen naar de consultatie. In te vullen formulieren voor ziekenfonds, werkgever ed. neemt u bij voorkeur mee naar de consultatie om tijdige aangifte te verzekeren.

Conventietarieven

Onze huisartsen zijn niet-geconventioneerd. Er wordt een vaste toeslag per consultatie aangerekend.

Belmoment voor resultaten

 • Elke dag van 12u30 tot 13u00 voorzien we een belmoment voor resultaten en korte niet-dringende vragen. Voor een uitgebreide bespreking van uw resultaten, maakt u best een afspraak. 
   

maandag: Dr. Wouters, dr. Van Acoleyen en dr. Sterckx

dinsdag: Dr. Degelin, Dr. Pollers en dr. Van Decraen

woensdag: Dr. Van Acoleyen, dr. Sterckx, Dr. Wouters en dr. Gils

donderdag: geen belmoment 

vrijdag: Dr. Degelin, Dr. Van Decraen en dr. Gils

 • De arts die het onderzoek heeft afgenomen, is de arts die u bij voorkeur contacteert tijdens het belmoment. Bij afwezigheid van de arts, kan u contact opnemen met één van de andere artsen tijdens het belmoment.

 

Huisbezoeken

 • Worden best gereserveerd voor bijzondere omstandigheden of indien u absoluut niet in staat bent om u te verplaatsen.

 • Worden bij voorkeur aangevraagd voor 12u ‘s ochtends.

 

 

Spoedgevallen

 • Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.

 • Bel 112 bij een levensbedreigende situatie !

Stagiairs in de praktijk

Onze praktijk is een Academische Opleidings Praktijk die regelmatig stagiairs begeleidt.

 

Dit betekent dat op regelmatige basis een stagiair de raadplegingen volgt in het kader van haar/zijn opleiding als arts. Indien u de aanwezigheid van de stagiair storend vindt, mag u dit altijd melden aan uw arts.

Dokter van wacht :

Tijdens de week

Is de praktijk gesloten en hebt u dringend een dokter nodig tussen 19u00 en 8u00? Bel de dokter van wacht op 1733.

Tijdens het weekend

Tijdens het weekend, op feestdagen en brugdagen is de praktijk gesloten.  Voor een dringend medisch probleem kan u bellen naar het nieuwe nummer 1733. Vooraleer u naar de Huisartsenwachtpost gaat, vragen we om altijd EERST het nummer 1733 te bellen.
Huisartsenwachtpost: Justus Lipsiusstraat 36, Leuven
Parking onder het MCH : Maria Theresiastraat 63A, 3000 Leuven.
www.w8post.be

 

 

Zoekt u een dokter van wacht in een andere gemeente, een tandarts of een apotheker van wacht?
www.mediwacht.be